Tiedote yhdistyksille

Eläkeläiset ry:n Uudenmaan Aluejärjestön työvaliokunta on kokouksessaan 1.3.2021 päättänyt tiedottaa seuraavaa:

Eläkeläinen lehdessä numero 1/2021 pidettäväksi ilmoitettu kevätkokous 29.3.2021 saattaa siirtyä myöhenpään ajankohtaan koronaviruksen
varianttien leviämiseen liittyvien määräysten johdosta. Varmuutta kokouspaikaksi ilmoitetun Puistokulman avoinna olemisesta tuolloin ei
ole. Työvaliokunta päätti tarkastella asiaa vielä 15.3. ennen lopullista päätöstä kevätkokouksen ajankohdasta.

Samaan epävarmuuteen nojautuen työvaliokunta päätti lopettaa Kuntorannan kevätretken
17-19.5.2021 valmistelun ja pyrkii sopimaan Kuntorannan kanssa uuden ajankohdan mahdollisesti lokakuulle. Kokoontumisrajoitusten, tiedottamis- ja ilmoittautmisaikojen vuoksi
yhdistyksille ja Aluetoimikunnalle ei jää riittävästi aikaa matkan vaatimien järjestelyjen tekemiseen keväällä. Lisäksi yhdistysten tulee huomioda osallistuminen myös Eläkeläiset ry:n järjestämään Syystärräys tapahtumaan elo- syyskuun vaihteessa.
Työvaliokunta peruuttaa myös huhtikuulle suunnitellun kurssin.

Hyvää
kevättä toivotellen!

Eläkeläiset ry:n Uudenmaan Aluejärjestön ry:n työvaliokunta.

Tervetuloa kotisivuillemme

Eläkeläiset ry:n Uudenmaan Aluejärjestö ry on perustettu vuonna 1971 ja on yksi Eläkeläiset ry:n 14:stä aluejärjestöstä.
Aluejärjestöön kuuluu 23 yhdistystä, joissa on yhteensä noin 3000 jäsentä. Läntisin yhdistys sijaitsee Hangossa ja itäisin Porvoossa.
Aluejärjestön toimii eläkeläisten alueellisena edunvalvojana, jäsenyhdistystensä ja järjestön yhdyssiteenä sekä yhteenkuuluvuuden lujittajana. Yhdistys edistää eläkeläisten henkisten ja aineellisten tarpeiden tyydyttämistä, kehittää eläkeläisten ja vanhusten sosiaaliseen turvallisuuteen tähtääviä toimenpiteitä ja tukee niiden toteuttamista, pitää yhteyttä alueensa muihin eläkejärjestöihin, välittää yhteiskunnan sosiaalipolitiikkaa koskevaa tietoutta.

Lisäksi aluejärjestö tekee tavoitteitaan edistävää valistustyötä, järjestää erilaisia tilaisuuksia ja kouluttaa omaa jäsenistöään,tekee aloitteita ja antaa lausuntoja järjestölle jäsenkuntaansa koskevissa asioissa, tekee aloitteita sosiaaliturvan kehittämiseksi, järjestää jäsenkunnalle matkoja eri kohteisiin.

Tapahtumakalenteri

Kurssi Julkiset palvelut ja kustannukset (Maanantai  15.3.2021)
KURSSI PERUTTU

Kevätkokous(Maanantai  29.3.2021)

Työvaliokunta(Maanantai  12.4.2021)