TIEDOTE YHDISTYKSILLE SYYSKAUDEN 2020 TOIMINNASTA

Eläkeläiset ry:n Uudenmaan Aluejärjestö ry:n syyskauden 2020 toiminta aloitetaan työvaliokunnan julkaiseman toimintakalenterin mukaan huomioiden kuitenkin aina viranomaisten antamat turvallisuusohjeet koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

Työvaliokunta

Puheenjohtaja
Heikki Mäkinen
p. 0400 465 769
makinen.heikki@kolumbus.fi

Sihteeri Matti Savolainen
040 546 1923
savolma@kolumbus.fi

Tervetuloa kotisivuillemme

Eläkeläiset ry:n Uudenmaan Aluejärjestö ry on perustettu vuonna 1971 ja on yksi Eläkeläiset ry:n 14:stä aluejärjestöstä.
Aluejärjestöön kuuluu 23 yhdistystä, joissa on yhteensä noin 3000 jäsentä. Läntisin yhdistys sijaitsee Hangossa ja itäisin Porvoossa.
Aluejärjestön toimii eläkeläisten alueellisena edunvalvojana, jäsenyhdistystensä ja järjestön yhdyssiteenä sekä yhteenkuuluvuuden lujittajana. Yhdistys edistää eläkeläisten henkisten ja aineellisten tarpeiden tyydyttämistä, kehittää eläkeläisten ja vanhusten sosiaaliseen turvallisuuteen tähtääviä toimenpiteitä ja tukee niiden toteuttamista, pitää yhteyttä alueensa muihin eläkejärjestöihin, välittää yhteiskunnan sosiaalipolitiikkaa koskevaa tietoutta.

Lisäksi aluejärjestö tekee tavoitteitaan edistävää valistustyötä, järjestää erilaisia tilaisuuksia ja kouluttaa omaa jäsenistöään,tekee aloitteita ja antaa lausuntoja järjestölle jäsenkuntaansa koskevissa asioissa, tekee aloitteita sosiaaliturvan kehittämiseksi, järjestää jäsenkunnalle matkoja eri kohteisiin.

Tapahtumakalenteri

Aluetoimikunta (Maanantai  25.1.2021)

Työvaliokunta(Maanantai  1.2.2021)

Aluejärjestön työpäivä(Maanantai  8.2.2021)