Tiedotteet

KANNANOTTO

Eläkeläiset ry:n Uudenmaan Aluejärjestö ry ilmaisee huolestuneisuutensa yhteiskunnan enenevässä määrin ns. digipalveluiden siirtymisen tuomista ongelmista erityisesti vanhusväestölle.

Ikäihmiset ovat jo vuosia olleet huolestuneita kehityksestä, joka on poistanut lähipalvelut ja mahdollisuudet hoitaa omia asioitaan kasvotusten ja jäljelle jääneet palvelut ovat pääsääntöisesti hinnoiteltu
sellaisiksi, että pienituloisille ne aiheuttavat kohtuuttoman suuret kustannukset vuositasolla.

Laajamittaiset tietoturvavuodot suurissa terveydenhoitoalan yrityksissä ja maksuvälinepetokset pankissa on osoitus siitä, että yksityinen henkilö on mahdottoman edessä oman tietosuojansa kanssa.
Kun huoli tietoturvallisuuden tasosta suurissa yrityksissä on noussut yhteiskunnan puheenaiheeksi, on olemassa vaara siitä, että yksittäinen ihminen jää huomion ulkopuolelle.

Eläkeläiset ry:n Uudenmaan Aluejärjestö ry:n Syyskokous edellyttää, että erityisesti Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU pitää huolen siitä, että siirtyminen kehittyviin digipalveluihin ei lisää kustannuksia
kohtuuttomasti ja että järjestelmät luodaan sellaisiksi, ettei ikäihmisten heikentynyttä kykyä huolehtia omista asioistaan, itsestään, terveydestään ja taloudestaan voi väärinkäyttää.

Eläkeläiset ry:n Uudenmaan Aluejärjestö ry