Tiedotteet

Aluejärjestölle uusi puheenjohtaja vuoden 2018 alusta

Eläkeläiset ry:n Uudenmaan Aluejärjestö ry:n syyskokous 2017 on valinnut Heikki Mäkisen Aluejärjestön uudeksi puheenjohtajaksi vuoden 2018 alusta. Katso puheenjohtajan esittely.

Aluetoimikunnan koukousmuistiot 2018

Tammikuu 22.01.2018 avaa muistio

Helmikuu 19.02.2018 avaa muistio

KANNANOTOT

ELÄKELÄISET RY:N UUDENMAAN ALUEJÄRJESTÖ RY

KANNANOTTO

Eläkeläiset ry Uudenmaan Aluejärjestö arvostelee kevätkokouksessaan 19.3.2018 hallituksen politiikkaa ja säästötoimia yhteiskunnan taloudellisen tilanteen korjaamiseksi.

Toimenpiteet, joilla hallitus pyrkii aikaansaamaan
korjaustoimia, kohdistuvat kaikkein voimakkaimmin yhteiskunnan vähäosaisimpiin, joita pääasiassa ovat lapsiperheet, yksinhuoltajat, sairaat, vammaiset ja
eläkeläiset.

Sairauskulujen omavastuuosuuksien kasvattaminen,
terveyskeskusmaksujen korottaminen, asumistukien leikkaukset, palveluiden yksityistäminen ja keskittäminen suuriin asutuskeskuksiin aiheuttavat jo muutenkin varsin vaatimattomalla elintasolla ja eniten palveluja tarvitseville
lisäkustannuksia. Ne ovat omalta osaltaan heikentämässä jo valmiiksi alle köyhyysrajan pudonneiden elintasoa.

Erityisen vakavasti hallituksen toimenpiteet kohdistuvat eläkeläisiin, jotka ovat jo aiemmin tutkimusten mukaan joutuneet säästämään äivittäisestä ruuasta, vaatetuksesta ja lääkityksestä kohtuuttomiksi kasvaneiden kulujen ja eläkkeisiin kohdistuneiden leikkauksien vuoksi.

Vaadimme, että hallitus kuuntelee asiantuntijoita ja
peruu eläkeindeksin leikkaukset ja korottaa vastedes kansaneläkkeitä elinkustannusindeksin nousun mukaisesti. Lisäksi on poistettava lääkekulujen omavastuuosuus ja
terveyskeskusmaksut. Verotuksen painopistettä on siirrettävä enemmän pörssikeinottelijoiden ja hyvätuloisten suuntaan.

Erityisesti on huomioitava, että suuri osa eläkeläisistä
on yksineläviä ja pienituloisia, joilla ei ole edes mahdollisuutta käyttää hyväkseen verotuksessa esim. kotitalousvähennystä.

Villiksi menneet vanhushuollon yksityistämismarkkinat on
pysäytettävä, koska niiden valvonta ja kustannustaso ovat nousseet kohtuuttomiksi. Väärinkäytöksien ja välinpitämättömyyksien määrä on kasvamassa.
Se on kohdistunut erityisesti itsestään ja omaisuudestaan huolehtimaan kykenemättömiin joko lähiomaisten puutteen tai heidän välinpitämättömyyden vuoksi.

Viime kädessä yhteiskunnan tulee turvata ja huolehtia tasavertaisesti kaikkien kansalaisten hyvinvoinnista ja turvallisuudesta.

Vantaa 19.3.2018

Eläkeläiset ry:n Uudenmaan Aluejärjestö ry