Tervetuloa uusille kotisivuille

Eläkeläiset ry:n Uudenmaan Aluejärjestö ry on perustettu vuonna 1971 ja on yksi Eläkeläiset ry:n 14:stä aluejärjestöstä.
Aluejärjestöön kuuluu 25 yhdistystä, joissa on yhteensä noin 3000 jäsentä. Läntisin yhdistys sijaitsee Hangossa ja itäisin Porvoossa.
Aluejärjestön toimii eläkeläisten alueellisena edunvalvojana, jäsenyhdistystensä ja järjestön yhdyssiteenä sekä yhteenkuuluvuuden lujittajana. Yhdistys edistää eläkeläisten henkisten ja aineellisten tarpeiden tyydyttämistä, kehittää eläkeläisten ja vanhusten sosiaaliseen turvallisuuteen tähtääviä toimenpiteitä ja tukee niiden toteuttamista, pitää yhteyttä alueensa muihin eläkejärjestöihin, välittää yhteiskunnan sosiaalipolitiikkaa koskevaa tietoutta.

Lisäksi aluejärjestö tekee tarkoitusperiään edistävää valistustyötä, järjestää erilaisia tilaisuuksia ja kouluttaa omaa jäsenistöään,tekee aloitteita ja antaa lausuntoja järjestölle jäsenkuntaansa koskevissa asioissa, tekee aloitteita sosiaaliturvan kehittämiseksi, järjestää jäsenkunnalle matkoja eri kohteisiin.

Tapahtumakalenteri

Pietarin matka Princess Maria laivalla (Keskiviikko  1.6.2016 - Perjantai 3.6.2016)
Pietarin matka aikataulu: Matkan kesto on kaksi yötä laivalla. Lähtö 1.6.2016 klo 18.00 Länsisatamasta.  Saapuminen Pietariin seuraavana aamuna. Pietarissa mahdollisuus..

Työvaliokunta(Maanantai  29.8.2016)

Syystärräys(Perjantai  2.9.2016 - Sunnuntai 4.9.2016)

Aluetoimikunta(Maanantai  19.9.2016)